Monday, 8 April 2013

Nilai IbukuGod Almighty says in the Holy Quran: "By Time, Indeed, mankind is in loss, Except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience." Firman Allah Ta'ala: 'Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar'. (Qur'an, Al-Asr 103)


Nilai Ibuku

Mendukung hubungan keluarga adalah wajib, sebagaimana Allah berfirman:

4:1

Firman Allah Taala: 'Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya - zuriat keturunan - lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-yebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu.' (Surah Al-Nisa '4: Ayat 1)

17:26

Firman Allah Taala: 'Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau.' (Al-Isra 17: Ayat 26 )

Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu (semoga damai bersamanya) melaporkan bahawa RasulullAllah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan rahmat Allah ke atasnya) berkata:

"Allah menjadikan ciptaan-Nya, dan apabila Dia telah selesai, Al-Rahm (tali persaudaraan) bangun. Beliau berkata, 'Apa?'

Al-Rahm berkata: "Ini adalah kedudukan yang memohon perlindungan dengan Anda daripada terputus 'Beliau berkata,' Adakah anda tidak berasa gembira jika saya harus menjaga salah satu yang mengambil berat di antara kamu, dan memotong salah satu yang memotong anda? '

Al-Rahm berkata,' Sudah tentu, wahai Tuhan. Beliau berkata, 'Kemudian ia akan menjadi begitu."

Abu Hurairah memetik:

47:22
Firman Allah Taala '(Jika kamu tidak mematuhi perintah) maka tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhuatirkan - jika kamu dapat memegang kuasa - kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi, dan memutuskan hubungan silaturrahim dengan kaum kerabat?(Surat Muhammad 47: Ayat 22). (Riwayat Al-Bukhari, 6948)

Menegakkan hubungan kekeluargaan bermakna yang baik kepada saudara-mara seseorang, sama ada dengan memberi mereka perkara-perkara kebendaan atau merawat mereka dengan baik. Sekurang-kurangnya ini adalah ucapan mereka dengan salam dan tidak forsaking mereka.

31:14

31:15

Firman Allah Taala: Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya), dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun; (dengan yang demikian) bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibubapamu; dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan). *Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganKu sesuatu yang engkau - dengan fikiran sihatmu - tidak mengetahui sungguh adanya maka janganlah engkau taat kepada mereka; dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaKu (dengan tauhid dan amal-amal yang soleh). Kemudian kepada Akulah tempat kembali kamu semuanya, maka Aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. (Surah Luqman 31: Ayat 14-15)


Yang telah ditetapkan Allah itu layanan yang baik daripada ibu bapa yang telah mushrikin. Memberikan mereka penghormatan dan kebaikan, walaupun dosa kejam yang mereka memberitahu anak-anak mereka untuk melakukan, yang merupakan jenayah mengaitkan sesuatu dalam ibadah di sisi Allah. Apa yang kemudian anda fikir adalah kes dengan ibu bapa Islam, lebih-lebih lagi jika mereka yang bertakwa?

Demi Allah, hak-hak mereka adalah antara hak yang paling penting dan paling tertentu, dan memenuhi hak-hak ini dengan cara yang sepatutnya adalah salah satu tugas yang paling sukar dan paling penting. Yang dipandu untuk melakukan ini adalah benar-benar petunjuk, dan yang tidak membantu untuk melakukan ini benar-benar kehilangan. Hadis-hadis tidak terkira banyaknya juga mengesahkan perkara ini.

Menurut hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu (semoga damai bersamanya): "Seorang lelaki datang kepada Nabi Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan rahmat Allah kepadanya) dan berkata:

Wahai Rasulullah, yang di kalangan orang-orang yang paling berhak dalam persahabatan yang baik saya? 'Beliau berkata, 'Ibumu.'

Beliau bertanya,' Kemudian siapa? "Beliau berkata, 'Ibumu.'

Beliau bertanya, 'Kemudian siapa?' Beliau berkata, 'Ibumu.'

Beliau bertanya, 'Kemudian siapa?' Beliau berkata, 'Kemudian bapa kamu. "(Riwayat al-Bukhari, 4/13, dan Muslim, 2548).

Berbakti kepada Ibu Bapa Anda

Allah telah memerintahkan kita untuk menjaga ibu bapa kita dengan baik, dan Dia telah dikaitkan ini perintah untuk menyembah-Nya dan larangan menyekutukan apa-apa jua dalam ibadat dengan-Nya. Hak-hak ibu dalam hal ini telah ditekankan lebih daripada bapa.

Firman Allah Taala:

2:83
Dan (ingatlah wahai Muhammad), ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israil (dengan berfirman): "Janganlah kamu menyembah melainkan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, serta orang-orang miskin; dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik; dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat". Kemudian kamu berpaling membela-kangkan (perjanjian setia kamu itu) kecuali sebahagian kecil dari kamu; dan sememang-nya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya. (Surah Al-Baqarah 2: Ayat 83).

Ibn Abbas berkata:

Ini bermakna menjaga mereka dengan penuh hormat dan kebaikan, dan merendahkan sayap merendah diri kepada mereka, tidak menjawab mereka kasar atau amat nyata kepada mereka, tidak menaikkan suara seseorang kepada mereka, tetapi merendah diri ke arah mereka sebagai seorang hamba kepada tuannya. "

Firman Allah Taala:

17:23

17:24
"Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ha", dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun). *Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil." (Surah Al-Isra' 17: Ayat 23-24).

Al-Baghawi (semoga Allah memberi rahmat kepadanya) berkata:

Ini bermakna tidak berkata apa-apa yang mungkin mengandungi tanda-tanda sedikit kerengsaan. ('Uff' perkataan dalam ayah, diterjemahkan di sini sebagai 'perkataan yang tidak menghormati'] datang dari perkataan 'AFF', yang serupa dengan perkataan 'Taff'; kedua-dua perkataan merujuk kepada kotoran yang terkumpul di bawah kuku, dan (dalam bahasa Arab) apabila seseorang itu marah dan bosan dengan sesuatu, seseorang berkata 'uff!' kepadanya. "

Abu Baddaah Al-Tajeebi berkata:

"Saya berkata kepada Sa'eed ibn Al-Musayyab:

'Saya faham segala-galanya di dalam Al-Quran tentang menghormati ibu bapa, selain dari aayah" Tetapi kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun) "(Al-Isra' 17:23). Apakah syarat-syarat penghormatan (Al-qawl Al-Karem)? '

Ibn Al-Musayyab berkata: "Ia adalah cara di mana hamba yang telah dilakukan oleh salah menghampiri induk yang keras dan ketat."

Makhool berkata:

"Menghormati ibu bapa adalah kifarat dosa-dosa besar."

Anda perlu bersabar dengan ibu anda dan meletakkan dengan rawatan keras pada bahagian, yang pada masa yang mungkin menyakitkan kepada anda. Dengan merawat dengan penuh hormat dan berurusan dengan dia sila, anda akan mendapat keredaan dan kasih sayang. Cuba untuk mengelakkan perkara-perkara yang akan mencetuskan dan membuat marah dia, walaupun mereka berada dalam minat anda, tanpa menyebabkan kemudaratan kepada diri sendiri.

Ibumu Hak Atas Anda, dan Hak-hak Anda ke Atas Beliau

1 - Hak ibu ke atas anaknya

Ibu telah banyak hak-hak utama ke atas anaknya. Hak-hak ini tidak terkira banyaknya, tetapi kita boleh menyebut perkara-perkara berikut:

(A) Cinta dan rasa hormat, seberapa banyak yang mungkin, kerana dia yang paling layak orang teman baik anaknya.

Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu (semoga damai bersamanya) berkata: "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan rahmat Allah kepadanya) dan berkata,

'Wahai Rasulullah, yang di kalangan orang-orang yang paling berhak dalam persahabatan yang baik saya?' Beliau berkata, 'Ibumu.'

Lelaki itu bertanya, 'Kemudian siapa?' Beliau berkata, 'Ibumu.'

Beliau bertanya, maka siapa? Beliau berkata, 'Ibumu.'

Beliau bertanya, 'Kemudian yang?' Beliau berkata, 'Bapa kamu. "

Beliau adalah salah satu yang dibuat rahim sebuah kapal untuk anda dan dipelihara anda dari dadanya. Anda tidak mempunyai pilihan tetapi untuk cintanya. Fitrah (kecenderungan semula jadi manusia) menyeru kamu kepada cintanya. Kasih sayang antara ibu dan kanak-kanak dan kanak-kanak dan ibu-ibu adalah sesuatu yang Allah telah dipupuk walaupun pada haiwan, jadi ia adalah lebih sesuai untuk anak-anak manusia, dan bagi umat Islam khususnya.

(B) Mengambil berat tentang dia dan menjaga hal-ehwal itu jika dia perlu bahawa ini adalah hutang yang terletak di atas bahu kanak-kanak. Adakah dia tidak menjaga beliau ketika beliau kanak-kanak dan tinggal dengan dia pada waktu malam dan menanggung semuanya dengan kesabaran?

Firman Allah: (yang bermaksud):

46:15
"Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedang tempoh mengandungnya beserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Setelah ia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah ia dengan berkata: "Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redhai; dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam (yang tunduk patuh kepadamu)". (Surah Al-Ahqaf 46: Ayat 15)

Ini walaupun mengambil keutamaan ke atas jihad jika terdapat konflik antara kedua-dua.

Ibn 'Abdullah ibn' Amr Al-'Aas Radhiyallahu Anhu (semoga damai bersamanya) berkata:

"Seorang lelaki datang kepada Nabi Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan rahmat Allah kepadanya) dan meminta kebenaran untuk mengambil bahagian dalam jihad. Rasul Allah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan rahmat Allah ke atasnya) berkata kepadanya, 'Adakah orang tuamu masih hidup?' Beliau berkata, 'Ya.' Beliau berkata, 'Kemudian jihad anda dengan mereka.' "(Riwayat al- Bukhaari, 2842; Muslim, 2549)

(C) Tidak menyinggung perasaan mereka atau berkata atau melakukan apa-apa yang mereka tidak suka.

Firman Allah: (yang bermaksud):

17:23
Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ha", dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun). (Surah Al-Isra 17: Ayat 23)

Jika Allah telah mengharamkan kita malah berkata "uff" (diolah semula sebagai "perkataan yang tidak menghormati" dalam terjemahan makna aayah) kepada ibu bapa kita, maka bagaimana dengan seseorang yang hiss mereka?

(D) Perbelanjaan menimpa dirinya jika suaminya dia yang memerlukan dan tidak mempunyai suami yang boleh menghabiskan pada isteri atau jika suaminya adalah miskin; bagi orang-orang yang bertakwa, perbelanjaan ibu salah satu dan makan dia lebih berharga daripada memberi makan anak-anak mereka sendiri.

Ibn 'Umar Radhiyallahu Anhu (semoga damai bersamanya) meriwayatkan bahawa Rasul Allah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan rahmat Allah ke atasnya) berkata:

"3 lelaki keluar berjalan dan hujan mula jatuh pada mereka. Mereka memasuki gua di sebuah gunung, kemudian batu jatuh (menyekat pintu masuk ke gua). Mereka berkata satu sama lain, Berdoalah kepada Allah menurut amalan-amalan terbaik yang kamu telah kerjakan.

Salah seorang daripada mereka berkata, Ya Allah, ibu bapa saya telah tua dan saya digunakan untuk keluar dan cenderung kepada kawanan saya, maka saya akan susu mereka dan membawa susu kepada ibu bapa saya untuk mereka minum dari, maka saya akan memberikan beberapa kanak-kanak.

Satu malam saya pulang lewat dan mendapati mereka tidur. Saya tidak mahu untuk bangun dari tidur mereka, dan kanak-kanak menangis di kaki saya. Saya terus menunggu dan kanak-kanak yang disimpan menangis sehingga subuh memecahkan.

Ya Allah, jika Engkau tahu yang saya lakukan itu demi Mu, kemudian membuka jalan untuk kami melalui mana kami dapat melihat langit. Jadi cara yang telah dibuka untuk mereka . . . "(Riwayat Al-Bukhari, 2102; Muslim, 2743)!

(E) Mematuhi apabila dia memberitahu anda untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi jika dia memberitahu anda untuk melakukan sesuatu yang buruk, seperti syirik, maka seharusnya tidak patuh kepada mana-mana diwujudkan jika ia melibatkan keingkaran kepada Pencipta.

Firman Allah: (yang bermaksud):

31:15
"Tetapi jika mereka (kedua-dua) mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganKu sesuatu yang engkau - dengan fikiran sihatmu - tidak mengetahui sungguh adanya maka janganlah engkau taat kepada mereka; dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaKu (dengan tauhid dan amal-amal yang soleh). Kemudian kepada Akulah tempat kembali kamu semuanya, maka Aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. (Surah Luqman 31: Ayat 15)

(F) Selepas ibu seseorang meninggal dunia, ia adalah Sunnah untuk memenuhi apa-apa sumpah bahawa dia telah membuat, dan memberi zakat, dan menunaikan Haji dan Umrah bagi pihak beliau.

Ia telah dilaporkan dari Ibn Abbas Radhiyallahu Anhu (semoga damai bersamanya) bahawa seorang wanita dari Juhaynah datang kepada Nabi Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan rahmat Allah kepadanya) dan berkata:

Ibu saya berikrar untuk pergi Haji, tetapi dia meninggal dunia sebelum dia berbuat demikian. Bolehkah saya mengerjakan Haji bagi pihaknya?

"Beliau berkata," Ya, mengerjakan Haji bagi pihak beliau.

Adakah anda tidak berfikir bahawa jika ibu anda berhutang hutang yang anda akan membayar untuknya?

Memenuhi hutang kepada Allah, untuk Allah yang lebih berhak mendapat apa yang terhutang kepada-Nya harus dibayar. "(Diriwayatkan oleh al-Bukhaari, 1754).

(G) Selepas beliau meninggal dunia, ia juga Sunnah maruahnya dengan mengekalkan hubungan dengan orang-orang yang dia digunakan untuk terus berhubung dengan, seperti saudara-mara dan rakan-rakannya.

Telah diriwayatkan daripada 'Abd-Allah ibn' Umar bahawa Rasulullah (keamanan dan rahmat Allah ke atasnya) berkata:

Amal-amal soleh yang terbaik bagi seorang lelaki untuk terus berhubung dengan kawan-kawan bapanya selepas dia mati. "(Riwayat Muslim, 2552).

2 - Hak-hak anda ke atas ibu anda

(A) Bahawa dia harus menjaga anda semasa anda masih kanak-kanak, penyusuan susu ibu dan memupuk anda. Ini adalah satu aspek yang terkenal sifat manusia yang telah diturunkan dari awal penciptaan.

Firman Allah: (yang bermaksud):

2:233

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu; dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seseorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan (jangan juga menjadikan) seseorang bapa itu menderita kerana anaknya; dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut (jika si bapa tiada). kemudian jika keduanya (suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan (yang telah dicapai oleh) mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah (melakukannya). Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan (upah) yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah, sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan. (Surah Al-Baqarah 2: Ayat 233)

(B) Beliau perlu membawa anda dengan cara yang benar, kerana dia akan bertanggungjawab untuk apa yang terdapat di sisi Allah pada hari kiamat. Anda adalah sebahagian daripada "kawanan" dan dia "gembala" anda.

Ia telah dilaporkan bahawa 'Abd-Allah ibn' Umar berkata: "Aku mendengar Rasulullah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan rahmat Allah ke atasnya) berkata:

'Setiap kamu adalah gembala dan setiap kamu bertanggungjawab bagi kawanan. Imam adalah seorang gembala dan bertanggungjawab untuk berduyun-duyun.

Seorang lelaki adalah pengembala keluarganya dan bertanggungjawab bagi kawanan.

Seorang wanita adalah pengembala rumah suaminya dan bertanggungjawab bagi kawanan itu.

Hamba adalah pengembala kekayaan tuannya dan bertanggungjawab untuk berduyun-duyun.

'Saya fikir bahawa dia berkata, "Ada seorang gembala kekayaan bapanya dan bertanggungjawab untuk berduyun-duyun.

Setiap kamu adalah gembala dan setiap kamu bertanggungjawab bagi kawanan "(Riwayat al-Bukhari, 853; Muslim, 1829).

3 - perkara Dibenarkan bahawa ia adalah dibenarkan untuk anda lakukan tanpa ibu kamu campur tangan dalam hal ehwal anda

Dia tidak mempunyai hak untuk membuat keputusan tentang apa yang anda harus mengambil kira perkara-perkara yang dibenarkan di mana dia tidak mempunyai kuasa, seperti makanan, minuman, pakaian,, ertinya pengangkutan, dan sebagainya.

Juga tidak dia mempunyai hak untuk campur tangan dalam pilihan isteri anda - jika dia benar - selagi anda tidak mengingkari Allah dengan mengambil kira itu. Pada masa yang sama ia ditetapkan (oleh Islam) yang anda harus cuba untuk menggembirakan walaupun dalam pilihan anda seorang isteri, jika dia menasihatkan anda dengan cara yang tidak akan membahayakan kamu sedikitpun.

Dengan kira campur tangan beliau dengan perkara-perkara yang seperti apabila anda keluar rumah atau masuk, atau keluar pada waktu malam dengan kawan anda: kedua-dua ibu bapa untuk melihat anak-anak mereka dengan mengambil kira, untuk mengekalkan kawalan barang-barang yang dan tidak membiarkan anak-anak mereka akan disesatkan oleh syarikat yang tidak baik.

Dalam kebanyakan kes, apabila anak-anak muda yang rosak adalah kerana syarikat (company) yang tidak baik.

Tentang hal ini, Rasulullah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan rahmat Allah ke atasnya) berkata:

"Seorang lelaki akan ikut cara teman rapat, maka hendaklah setiap kamu melihat kepada siapa kawan-kawan rapatnya."

(Riwayat Al-Tirmidhi, 2387; Abu Dawud, 4833 hadith ini di kelaskan hasan oleh Al-Tirmidhi dan sebagai Sahih oleh Al-Nawawi, seperti yang dinyatakan dalam Tuhfat Al-Ahwadhi, 7/42).

Ibu bapa juga perlu menonton apabila anak-anak mereka akan keluar dan apabila dia datang, kerana mereka tidak perlu memberi dia menerawang bebas, lebih-lebih lagi jika dia tidak soleh.

Anda perlu mengesahkan status mereka dan menghormati mereka dan menawarkan mereka teman yang baik, walaupun mereka memberi anda masa yang keras dengan mengambil kira perkara-perkara yang bahawa Allah telah membenarkan untuk anda.

Allah telah memerintahkan kita untuk menjaga ibu bapa kita dengan baik walaupun mereka adalah kuffar yang mengajak kamu kepada syirik, jadi bagaimana pula jika mereka menyeru kita kepada sesuatu yang ikhlas mereka percaya baik?

Walaupun kadang-kadang ia menyebabkan sedikit kesukaran mengenai sesuatu yang dibenarkan untuk anda, perkara yang terbaik untuk dilakukan adalah untuk taat kepada mereka dan melakukan apa yang mereka mahu.

Walaupun anda tidak perlu melakukan ini, ia adalah satu jenis pengorbanan dan memberi mereka keutamaan, kerana mereka adalah yang paling berhak diberi layanan yang baik.

Di dalam Al-Quran, Allah telah menyebut taat kepada ibu bapa serta-merta selepas ibadat kepada-Nya, untuk menunjukkan status yang tinggi yang diberikan ketaatan kepada ibu bapa.

4 - bapa anda mempunyai perlawanan akhir berkata tentang semua yang datang di bawah tanggungjawabnya. Sebagai contoh, dia adalah orang yang membuat keputusan di mana sekolah kanak-kanak yang bergantung kepadanya akan mengkaji. Bapa juga telah memberi kata putus mengenai apa-apa kaitan dengan harta, seperti anda menggunakan keretanya, mengambil wang itu, dan sebagainya.

Dengan mengenai seorang anak yang membesar dan bebas, dia membuat keputusan sendiri mengenai perkara-perkara yang Allah telah menghalalkan.

Anaknya perlu terus menghormati bapanya tidak kira berapa lama yang dia dapat, kerana ini mempunyai kaitan dengan menghormati ibu bapa dan menjagat mereka.

Telah diriwayatkan bahawa Ibn 'Umar berkata:

"Saya tidak pernah naik ke bumbung sebuah rumah di mana bapa saya."

Jika bapa memberitahu kanak-kanak untuk melakukan sesuatu yang baik, atau untuk berhenti melakukan sesuatu yang dibenarkan, dia harus taat kepadanya selagi yang tidak akan menyebabkan anaknya dalam sebarang bahaya.

5 - Dengan mengambil kira bagaimana anda boleh memberitahu ibu anda yang anda mahu lebih banyak kebebasan, ini boleh dicapai dengan kata-kata dan dengan perbuatan.

(A) Surat Ikatan

Selepas membuktikan kepada ibu anda dari segi praktikal bahawa anda tidak lagi kanak-kanak yang dia tahu dan anda telah menjadi seorang lelaki yang mampu untuk memikul tanggungjawab dan anda berkelakuan seperti seorang lelaki di hadapannya, jika dia melihat bahawa berkali-kali, dia akan mempercayai anda. Kemudian perkara yang akan mula menjadi lebih baik dan anda akan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di mata ibu anda.

(B) Perkataan

Dengan jelas membuktikan, secara senyap-senyap berbincang dan bercakap perlahan-lahan, dengan memberikan contoh-contoh sikap bunyi anda. Semoga Allah membuka hati ibu anda supaya dia akan berurusan dengan anda sebagai manusia yang bijak, matang, berakal, dewasa, selagi anda seperti itu.

Kepentingan Menghormati Ibu bapa di Dalam Islam?

Kepentingan menghormati ibu bapa ialah:

Pertama: ia adalah ketaatan kepada Allah dan RasulNya Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan rahmat Allah ke atasnya). Firman Allah: (yang bermaksud):

29:8

"Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik dan berbakti kepada ibu bapanya" dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan Daku (dalam ibadatmu) dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Kepada Akulah tempat kembali kamu semuanya, kemudian Aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. (Surah Al-'Ankabut 29: Ayat 8)

17:23
Firman Allah Taala: 'Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ha", dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun)'. (Surah Al-Isra 17: Ayat 23).

Dalam Al-Sahihayn ia dilaporkan bahawa Ibn 'Abbas berkata:

"Rasulullah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam telah ditanya mana surat ikatan adalah yang terbaik?

Beliau berkata, 'Iman kepada Allah dan RasulNya, maka menghormati ibu bapa . . ."

Dan terdapat banyak Ayat lain dan hadis Mutawaatir yang mengatakan perkara yang sama.

Ke-2: Mentaati dan menghormati ibu bapa adalah satu cara memasuki Syurga, sebagai ia adalah dilaporkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah bahawa itu Nabi Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan kesejahteraan Allah ke atasnya) berkata "Dia adalah pasti, dia adalah ditakdirkan, dia adalah ditakdirkan "Dikatakan," Siapa, Ya Rasulullah? "Beliau berkata," Orang yang ibu bapa, satu atau kedua-dua mereka, sampai ke tua semasa hayatnya tetapi dia tidak masuk syurga. "(Sahih Muslim, 4627) .

Ke-3: Menghormati dan menghormati mereka membawa persahabatan dan kasih sayang.

Ke-4: menghormati dan mentaati mereka adalah satu cara menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka kerana mereka adalah orang-orang yang membawa anda ke dalam dunia ini. Anda juga harus menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka untuk membawa anda dan menjaga anda semasa anda masih muda. Firman Allah: (yang bermaksud):

31:14
Firman Allah Taala: 'Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya;ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya), dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun; (dengan yang demikian) bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua ibubapamu; dan (ingatlah), kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan). (Surah Luqman 31: Ayat 14)

Ke-5: Jika satu penghormatan orang pada ibu bapanya, ini boleh menyebabkan anak-anaknya sendiri menghormati beliau. Firman Allah: (yang bermaksud):

55:60
Firman Allah Taala: 'Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik - melainkan balasan yang baik juga?' (Surah Al-Rahman 55: Ayat 60)

Allah Maha Mengetahui.

Doa 'untuk panduan ibu anda

Perkara yang terbaik untuk anda lakukan adalah berdoa untuk petunjuk bagi ibu dan adik-beradik anda terutama saudara perempuan anda yang telah kembali kepada tabiat lama. Ini adalah apa yang Rasulullah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan rahmat Allah ke atasnya), sebagaimana yang dilaporkan dalam beberapa hadith, seperti berikut:

Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu (semoga damai bersamanya) melaporkan bahawa Tufayl ibn 'Amr Al-Dawsi dan para sahabat datang kepada Nabi Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan rahmat Allah kepadanya) dan berkata:

"Wahai Rasulullah, Daws telah memberontak dan menderhaka, jadi berdoa kepada Allah terhadap mereka." Orang berkata, "Sekarang Daws sudah ditakdirkan!" Dia berkata, "Ya Allah, Daws pengguna dan membawa mereka di sini." (Riwayat Al- Bukhari, 2937).

Abu Hurairah berkata:

"Saya menghubungi ibu saya Islam, apabila dia masih musyrik. Satu hari, saya memanggil dia Islam dan dia berkata sesuatu mengenai Rasulullah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan rahmat Allah ke atasnya) yang mengganggu saya.

Saya datang kepada Rasulullah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan rahmat Allah ke atasnya), menangis, dan berkata:

'Wahai Rasulullah, saya memanggil ibu saya kepada Islam dan dia menolak. Hari ini saya dipanggil dan dia berkata sesuatu mengenai anda yang kecewakan saya. Berdoa kepada Allah untuk memberi petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. '

Maka Rasulullah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan rahmat Allah ke atasnya) berkata:

'Ya Allah, memberi petunjuk kepada ibu Abu Hurairah.' rasa berharap kerana doa Nabi.

Apabila saya tiba di rumah, kerana saya datang berhampiran pintu, saya melihat ia renggang. Ibu saya mendengar jejak langkah saya dan berkata, 'Tinggal di mana anda berada, Abu Hurairah!'

Saya boleh mendengar bunyi air. Dia membasuh sendiri, mendapat berpakaian dan memakai khimar (kepala). Kemudian dia membuka pintu dan berkata, 'Wahai Abu Hurairah, saya menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, dan saya bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.'

Saya kembali ke Rasul Allah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan rahmat Allah ke atasnya), menangis dengan kegembiraan, dan berkata, 'Wahai Rasulullah, berita baik! Allah telah menjawab doa anda dan telah membimbing ibu Abu Hurairah.

'Beliau memuji dan berterima kasih kepada Allah, dan berkata,' Itu adalah baik. 'Saya berkata,' Wahai Rasulullah, berdoa kepada Allah untuk membuat ibu saya dan saya sekalian untuk hambaNya yang beriman hamba, dan menjadikan mereka sekalian kepada kami. '

RasululluAllah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (keamanan dan rahmat Allah ke atasnya) berkata, 'Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini (yang bermaksud Abu Hurairah) dan ibunya yang dikasihi kepada hamba Anda yang beriman, dan membuat orang-orang yang beriman yang dikasihi kepada mereka.' Terdapat tiada orang yang beriman yang mendengar saya atau melihat saya ', tetapi dia mencintai saya. "(Riwayat al-Bukhari, 4546).

Jabir berkata:

"Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, kami telah mengalami banyak dari anak panah Thaqeef (ini adalah apabila mereka berjuang, sebelum mereka menjadi Islam), supaya berdoa kepada Allah terhadap mereka.' Beliau berkata, 'Ya Allah, pengguna Thaqeef '"(Riwayat al-Tirmidhi, yang berkata: ini adalah ghareeb hadith hasan Sahih Sunan Al-Tirmidhi, 3877)

God Almighty says in the Holy Quran: "By Time, Indeed, mankind is in loss, Except for those who have believed and done righteous deeds and advised each other to truth and advised each other to patience." (Qur'an, Al-Asr 103)


Spread the WORD:  Iman


Family Values - The Mother

Upholding family ties is obligatory, as Allah says:

4:1

O mankind, fear your Lord, who created you from one soul and created from it its mate and dispersed from both of them many men and women. And fear Allah, through whom you ask one another, and the wombs. Indeed Allah is ever, over you, an Observer."(Surah Al-Nisa '4: verse 1)

47:22
God Almighty says in the Holy Quran: 'And give the relative his right, and (also) the poor and the traveler, and do not spend wastefully'. (Surah Al-Isra 17: verse 26 )

Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) reported that the Messenger of Allah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (peace and blessings of God be on him) said:

“Allah created His creation, and when He had finished, al-rahm (the tie of kinship) got up. He said, ‘What is it?’ Al-rahm said: “This is the position of one who is seeking refuge with You from being cut off.’ He said, ‘Will you not be pleased if I should take care of the one who takes care of you, and cut off the one who cuts you off?’ Al-rahm said, ‘Of course, O Lord.’ He said, ‘Then it will be so.’”

Abu Hurairah quoted: 

47:22
God Almighty says in the Holy Quran: 'So would you perhaps, if you turned away, cause corruption on earth and sever your (ties of) relationship? (Surat Muhammad 47: verse 22). (Reported by Al-Bukhari, 6948)

Upholding the ties of kinship means being kind to one’s relatives, whether by giving them material things or treating them well. The least of this is greeting them with salaam and not forsaking them.

Allah says:

31:15

“And We have enjoined on man (to be dutiful and good) to his parents. His mother bore him in weakness and hardship upon weakness and hardship, and his weaning is in 2 years – give thanks to Me and to your parents, - unto Me is the final destination. But if they (both) strive with you to make you join in worship with Me others that of which you have no knowledge, then obey them not, but behave with them in the world kindly, and follow the path of him who turns to Me in repentance and in obedience. Then to Me will be your return, and I shall tell you what you used to do.” (Surah Luqman 31: verse 14-15)

Allah has obligated the good treatment of parents that are mushrikin. Giving them respect and kindness, in spite of the heinous sin which they are telling their child to commit, which is the crime of associating something in worship with Allah. What then do you think is the case with Muslim parents, especially if they are righteous?

By Allah, their rights are among the most important and most certain rights, and fulfilling these rights in a proper manner is one of the most difficult and most important duties. The one who is guided to do this is truly guided, and the one who is not helped to do this is truly deprived. Innumerable ahaadeeth also confirm this.

According to a hadeeth narrated by Abu Hurairah (may Allah be pleased with him): “A man came to the Prophet Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (peace and blessings of God be on him) and said:

O Messenger of Allah, who among the people is most deserving of my good companionship?’ He said, ‘Your mother.’ He asked, ‘Then whom?’ He said, ‘Your mother.’ He asked, ‘Then whom?’ He said, ‘Your mother.’ He asked, ‘Then whom?’ He said, ‘Then your father.’” (Reported by Al-Bukhaari, 4/13, and Muslim, 2548).

Being dutiful to your parents

Allah has commanded us to treat our parents well, and He has linked this to the command to worship Him and the prohibition of associating anything in worship with Him. The rights of the mother in this regard have been emphasized more than those of the father.

Allah says:

2:83

And (recall) when We took the covenant from the Children of Israel, (enjoining upon them), "Do not worship except Allah; and to parents do good and to relatives, orphans, and the needy. And speak to people good (words) and establish prayer and give zakah." Then you turned away, except a few of you, and you were refusing. (Surah Al-Baqarah 2: verse 83).

Ibn ‘Abbas said:

This means treating them with respect and kindness, and lowering the wing of humility to them, not answering them harshly or glaring at them, not raising one's voice to them, but being as humble towards them as a slave towards his master.”

Allah says:

17:24
God Almighty says in the Holy Quran: “And your Lord has decreed that you worship none but Him, and that you be dutiful to your parents. If one of them or both of them attain old age in your life, say not to them a word of disrespect, not shout at them, but address them in terms of honour. And lower unto them the wing of submission and humility through mercy, and say: ‘My Lord! Bestow on them Your Mercy as they did bring me up when I was small.’” (Surah Al-Isra’ 17: verse 23-24].

Al-Baghawi (may Allah have mercy on him) said:

This means not saying anything that may contain the slightest hint of irritation. [The word ‘uff’ in the aayah, translated here as ‘a word of disrespect’] comes from the word ‘aff’, which is similar to the word ‘taff’; both words refer to the dirt that collects under fingernails, and [in Arabic] when one is annoyed and fed up with something, one says ‘uff!’ to it.”

Abu Baddaah Al-Tajeebi said:

“I said to Sa’eed ibn Al-Musayyab: ‘I understood everything in the Qur’an about respecting one’s parents, apart from the aayah “But address them in terms of honour” (Al-Isra’ 17:23). What are these terms of honour (Al-qawl Al-kareem)?’

Ibn al-Musayyab said: ‘It is the way in which a slave who has done wrong approaches a harsh and strict master.’”

Makhool said:

“Respecting one’s parents is an expiation for major sins.”

You have to be patient with your mother and put up with the harsh treatment on her part, which at times maybe upsetting to you. By treating her with respect and dealing with her kindly, you will earn her good pleasure and love. Try to avoid things that will provoke her and make her angry, even if they are in your interests, without causing harm to yourself.

Your mother’s rights over you, and your rights over her

1 – The mother’s rights over her child

The mother has many major rights over her child. These rights are innumerable, but we may mention the following:

(a) Love and respect, as much as possible, because she is the most deserving of people of her son’s good companionship.

Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) said: “A man came to the Messenger of Allah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (peace and blessings of God be on him) and said, ‘O Messenger of Allah, who among the people is most deserving of my good companionship?’ He said, ‘Your mother.’ The man asked, ‘Then who?’ He said, ‘Your mother.’ He asked, then who?’ He said, ‘Your mother.’ He asked, ‘Then who?’ He said, ‘Your father.’”

She is the one who made her womb a vessel for you and nourished you from her breast. You have no option but to love her. The fitrah (natural inclination of man) calls you to love her. Love between mothers and children and children and mothers is something that Allah has instilled even in animals, so it is even more befitting for the children of human beings, and for Muslims in particular.

(b) Taking care of her and looking after her affairs if she needs that; this is a debt that rests on the child’s shoulders. Did she not take care of him when he was a child and stay up with him at night and bear it all with patience?

Allah says (interpretation of the meaning):

46:15
And We have enjoined upon man, to his parents, good treatment. His mother carried him with hardship and gave birth to him with hardship, and his gestation and weaning (period) is thirty months. (He grows) until, when he reaches maturity and reaches (the age of) forty years, he says, "My Lord, enable me to be grateful for Your favor which You have bestowed upon me and upon my parents and to work righteousness of which You will approve and make righteous for me my offspring. Indeed, I have repented to You, and indeed, I am of the Muslims." (Surah Al-Ahqaaf 46: veres 15)

This even take precedence over jihad if there is a conflict between the 2.

‘Abdullah ibn ‘Amr Ibn Al-‘Aas (may Allah be pleased with them both) said:

“A man came to the Prophet Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (peace and blessings of God be on him) and asked him for permission to participate in jihad. The Messenger of Allah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (peace and blessings of God be on him) said to him, ‘Are your parents alive?’ He said, ‘Yes.’ He said, ‘Then your jihad is with them.’” (Narrated by Al-Bukhaari, 2842; Muslim, 2549)

(c) Not offending them or saying or doing anything that they dislike.

Allah says (interpretation of the meaning):

17:23
And your Lord has decreed that you not worship except Him, and to parents, good treatment. Whether one or both of them reach old age (while) with you, say not to them (so much as), "uff," and do not repel them but speak to them a noble word. (Surah Al-Isra 17: verse 23).

If Allah has forbidden us even to say “uff” (paraphrased as “a word of disrespect” in the translation of the meaning of the aayah) to our parents, then how about someone who hits them?!

(d) Spending on her if she is in need and does not have a husband who can spend on her or if her husband is poor; for the righteous, spending on one’s mother and feeding her is more precious than feeding their own children.

Ibn ‘Umar (may Allah be pleased with them both) narrated that the Messenger of Allah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (peace and blessings of God be on him) said:

“3 men went out walking and rain began to fall on them. They entered a cave in a mountain, then a rock fell (blocking the entrance to the cave). They said to one another, Pray to Allah by virtue of the best deeds that you have done. One of them said, O Allah, my parents were elderly and I used to go out and tend to my flocks, then I would milk them and bring the milk to my parents for them to drink from it, then I would give some to my children. One night I came home late and found them sleeping. I did not want to wake them, and the children were crying at my feet. I kept waiting and the children kept crying until dawn broke. O Allah, if You knew that I did that for Your sake, then open a way for us through which we can see the sky. So a way was opened for them…” (Narrated by al-Bukhaari, 2102; Muslim, 2743)!

(e) Obeying her when she tells you to do something good. But if she tells you to do something bad, such as shirk, then there should be no obedience to any created being if it involves disobedience to the Creator.

Allah says (interpretation of the meaning):

31:15
“But if they (both) strive with you to make you join in worship with Me others that of which you have no knowledge, then obey them not; but behave with them in the world kindly” (Surah Luqman 31: verse 15)

(f) After one’s mother dies, it is Sunnah to fulfil any vows that she had made, and to give charity and perform Hajj and ‘Umrah on her behalf.

It was reported from Ibn ‘Abbas (may Allah be pleased with them both) that a woman from Juhaynah came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and said:

My mother vowed to go for Hajj, but she died before she did so. Can I perform Hajj on her behalf?” He said, “Yes, perform Hajj on her behalf. Do you not think that if your mother owed a debt that you would pay it off for her? Fulfil her debt to Allah, for Allah is more deserving that what is owed to Him should be paid.” (narrated by Al-Bukhaari, 1754).

(g) After she dies, it is also Sunnah to honour her by maintaining ties with those whom she used to keep in touch with, such as her relatives and friends.

It was narrated from ‘Abd-Allah ibn ‘Umar that the Prophet Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (peace and blessings of God be on him) said:

The best of righteous deeds is for a man to keep in touch with his father’s friends after he dies.” (Narrated by Muslim, 2552).

2 – Your rights over your mother

(a) That she should take care of you when you are a child, breastfeeding and nurturing you. This is a well-known aspect of human nature that has been handed down from the beginning of creation.

Allah says (interpretation of the meaning):

2:233

Mothers may breastfeed their children 2 complete years for whoever wishes to complete the nursing (period). Upon the father is the mothers' provision and their clothing according to what is acceptable. No person is charged with more than his capacity. No mother should be harmed through her child, and no father through his child. And upon the [father's] heir is [a duty] like that [of the father]. And if they both desire weaning through mutual consent from both of them and consultation, there is no blame upon either of them. And if you wish to have your children nursed by a substitute, there is no blame upon you as long as you give payment according to what is acceptable. And fear Allah and know that Allah is Seeing of what you do. (Surah Al-Baqarah 2: verse 233)

(b) She should bring you up in a righteous manner, for she will be responsible for that before Allah on the Day of Resurrection. You are part of her “flock” and she is your “shepherd”.

It was reported that ‘Abdullah ibn ‘Umar said: “I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) say

‘Each of you is a shepherd and each of you is responsible for his flock.

The imaam is a shepherd and is responsible for his flock.

A man is the shepherd of his family and is responsible for his flock.

A woman is the shepherd of her husband’s house and is responsible for her flock.

A servant is the shepherd of his master’s wealth and is responsible for his flock.’ I think that he said, ‘A man is the shepherd of his father’s wealth and is responsible for his flock. Each of you is a shepherd and each of you is responsible for his flock.’” (Narrated by Al-Bukhari, 853; Muslim, 1829)

3 – Permissible things that it is permissible for you to do without your mother interfering in your affairs

She does not have the right to make decisions about what you should like with regard to permissible things over which she has no authority, such as food, drink, clothing, means of transportation, etc.

Neither does she have the right to interfere in your choice of a wife – if she is righteous – so long as you are not disobeying Allah with regard to that. At the same time it is prescribed (by Islam) that you should try to please her even in your choice of a wife, if she advises you in a way that will not harm you.

With regard to her interfering with such matters as when you go out of the house or come in, or your going out in the evening with your friends: both parents have to watch their children with regard to this, so as to keep control of things and not let their children be led astray by bad company. In most cases, when young people are corrupted it is because of bad company. Concerning this matter, the Prophet Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (peace and blessings of God be on him) said:

“A man will follow the way of his close friend, so let each of you look to who his close friends are.”

(Narrated by al-Tirmidhi, 2387; Abu Dawood, 4833. This hadeeth was classed as hasan by Al-Tirmidhi and as Sahih by Al-Nawawi, as stated in Tuhfat al-Ahwadhi, 7/42).

Parents also have to watch when their child goes out and when he comes in, because they should not give him free rein, especially if he is not righteous.

You have to acknowledge their status and respect them and offer them good companionship, even if they give you a hard time with regard to things that Allah has made permissible for you.

Allah has commanded us to treat our parents well even if they are kuffar who call you to shirk, so how about if they are calling us to something which they sincerely believe to be good?

Even if sometimes it causes you some difficulty with regard to something that is permissible for you, the best thing to do is to obey them and do what they want.

Even though you do not have to do this, it is a kind of sacrifice and giving them preference, because they are the most deserving of being given good treatment. In the Qur’an, Allah has mentioned obedience to parents immediately after worship of Him, in order to demonstrate the high status afforded obedience to parents.

4 – Your father has the final say concerning everything that comes under his responsibility. For example, he is the one who decides in which school a child who is dependent on him will study. The father also has the final say concerning anything to do with his property, such as your using his car, taking his money, etc.

With regard to a son who is grown up and independent, he makes his own decisions concerning things that Allah has permitted. It is prescribed for him to please his father so long as that does not conflict with his obedience towards Allah.

The son must continue to respect his father no matter how old he gets, because this has to do with honouring one’s parents and treating them kindly. It was narrated that Ibn ‘Umar said:

“I never climbed onto the roof of a house in which my father was.”

If a father tells a child to do something good, or to stop doing something that is permissible, he should obey him so long as that will not cause the son any harm.

5 – With regard to how you can tell your mother that you want more freedom, this can be achieved by words and by deeds.

(a) Deeds

After proving to your mother in practical terms that you are no longer the child whom she used to know and that you have become a man who is able to bear responsibility and you behave like a man in front of her, if she sees that repeatedly, she will trust you. Then things will start to get better and you will have a higher status in your mother’s eyes.

(b) Words

By clearly proving, quietly discussing and speaking softly, giving examples of your sound attitude. May Allah open your mother’s heart so that she will deal with you as a wise, mature, sensible, adult man, so long as you are like that.

The importance of honouring one’s parents in Islam?

The importance of honouring one’s parents is:

Firstly: it is obedience to Allah and His Messenger Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (peace and blessings of God be on him). Allah says (interpretation of the meaning):

29:8
“And We have enjoined on man to be good and dutiful to his parents” (Surah Al-‘Ankabut 29: verse 8)

17:23
“And your Lord has decreed that you worship none but Him. And that you be dutiful to your parents. If one of them or both of them attain old age in your life, say not to them a word of disrespect, nor shout at them but address them in terms of honour. And lower unto them the wing of submission and humility through mercy, and say: ‘My Lord! Bestow on them Your Mercy as they did bring me up when I was young’” (Surah Al-Israa’ 17: verse 23)

In al-Sahihayn it is reported that Ibn ‘Abbaas said:

“The Messenger of Allah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (peace and blessings of God be on him) was asked which deed is the best? He said, ‘Faith in Allah and His Messenger, then honouring one’s parents.’”

And there are many other Aayat and Mutawaatir Ahaadeeth which say similar things.

Secondly: obeying and honouring one’s parents is a means of entering Paradise, as it was reported in Sahih Muslim from Abu Hurayrah that the Prophet Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (peace and blessings of God be on him) said“He is doomed, he is doomed, he is doomed.” It was said, “Who, O Messenger of Allah?” He said, “The person whose parents, one or both of them, reach old age during his lifetime but he does not enter Paradise.” (Sahih Muslim, 4627).

Thirdly: Respecting and honouring them brings friendship and love.

Fourthly: respecting and obeying them is a way of showing gratitude to them because they are the ones who brought you into this world. You should also show gratitude towards them for bringing you up and taking care of you when you were young. Allah says (interpretation of the meaning):

31:14
“And We have enjoined on man (to be dutiful and good) to his parents” (Surah Luqman 31: verse 14)

Fifthly: if a person honours his parents this may be the cause of his own children honouring him. Allah says (interpretation of the meaning):

55:60
“Is there any reward for good other than good?’ (Surah Al-Rahmaan 55: verse 60)

And Allah knows best.

Du’a for guidance of your mother

The best thing for you to do is to pray for guidance for your mother and your siblings especially your sister that has returned to her old habits. This is what the Prophet Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (peace and blessings of God be on him) did, as is reported in a number of ahadith, such as the following:

Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) reported that Tufayl ibn ‘Amr al-Dawsi and his companions came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and said:

“O Messenger of Allah, Daws have rebelled and disobeyed, so pray to Allah against them.” People said, “Now Daws are doomed!” He said, “O Allah, guide Daws and bring them here.” (Reported by al-Bukhari, 2937).

Abu Hurayrah said:

“I was calling my mother to Islam, when she was still a mushrik. One day I called her to Islam and she said something about the Messenger of Allah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (peace and blessings of God be on him) that upset me. I came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), weeping, and said: ‘O Messenger of Allah, I was calling my mother to Islam and she refused. Today I called her and she said something about you that upset me. Pray to Allah to guide the mother of Abu Hurayrah.’

So the Messenger of Allah (Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (peace and blessings of God be on him) said: ‘O Allah, guide the mother of Abu Hurayrah.’ I left, feeling hopeful because of the Prophet’s prayer. When I got home, as I came near to the door I saw it was ajar. My mother heard my footsteps and said, ‘Stay where you are, Abu Hurayrah!’ I could hear the sound of water. She washed herself, got dressed and put on her khimar (head covering). Then she opened the door and said, ‘O Abu Hurairah, I bear witness that there is no god except Allah, and I bear witness that Muhammad is His slave and Messenger.’

I went back to the Messenger of Allah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (peace and blessings of God be on him), weeping with joy, and said, ‘O Messenger of Allah, good news! Allah has answered your prayer and has guided the mother of Abu Hurairah.’ He praised and thanked Allah, and said, ‘That is good.’ I said, ‘O Messenger of Allah, pray to Allah to make my mother and me dear to His believing slaves, and to make them dear to us.’

The Messenger of Allah Sallallaahu`Alayhi-waa-Sallam (peace and blessings of God be on him) said, ‘O Allah, make this slave of Yours (meaning Abu Hurairah) and his mother dear to Your believing slaves, and make the believers dear to them.’ There is no believer who hears of me or sees me, but he loves me.” (Reported by al-Bukhari, 4546).

Jabir said:

“They said, ‘O Messenger of Allah, we have suffered much from the arrows of Thaqeef (this was when they were fighting, before they became Muslim), so pray to Allah against them.’ He said, ‘O Allah, guide Thaqeef.’” (Reported by al-Tirmidhi, who said: this is a hasan Sahih ghareeb hadith. Sunan Al-Tirmidhi, no. 3877)


REMEMBER: "Do Not Let Yourself  Left by the Train"


SOLUTION: *Poverty Killer *Recession Killer  *Global Peace 
Be the First! JOIN 1WORLDCommunityForYOURCountry
Remember: 'U' Do Not Ask WHY 'U' Ask Why Not'

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...