Wednesday, 25 December 2013

Sub Nuklear Generasi yang RUSIA ke-2 untuk memasuki perkhidmatan

Kapal selam nuklear “Alexander Nevsky” (The nuclear submarine “Alexander Nevsky” (RIA Novosti/Sergey Mamontov - think IN pictures @1WORLD Community)

Alifhafisin - Pada Isnin, kapal selam Tentera Laut Rusia yang ke-2 kelas Borey berkuasa nuklear, yang Aleksandr Nevsky, akan memasuki perkhidmatan. Sub adalah sebahagian daripada kelas generasi akan datang yang akan menjadi tulang belakang kepada laut berasaskan penghalang nuklear Rusia selama beberapa dekad akan datang.

Upacara menandakan kemasukan kapal selam ke dalam perkhidmatan pada mulanya dija-dualkan untuk Disember 21, tetapi telah ditangguhkan oleh 2 hari. Menteri Pertahanan Sergey Shoigu kerajaan berpangkat tertinggi dijangka sekarang rasmi di sebuah lim-bungan kapal tentera laut di bandar utara Severodvinsk, bagi upacara Aleksandr Nevsky menaikkan bendera barunya.

Kapal selam itu telah menjalani ujian laut sejak Oktober 2010 dan siap mereka pada bulan September. Ia juga terlibat dalam ujian - menembak Bulava peluru berpandu balistik antara benua, senjata nuklear yang ditetapkan untuk semua kapal selam kelas Borey.

Aleksandr Nevsky adalah kapal selam siri dibina pertama kelas. Sebelumnya, sub pertama dalam kelasnya Yury Dolgoruky, telah menjadi sebahagian daripada Tentera Laut sejak Januari.

2 kapal selam Borey kelas tambahan pada masa ini dalam membuat, dengan Vladimir Monomakh menjalani ujian laut dan dijangka memasuki perkhidmatan pada tahun depan dan Knyaz Vladimir sedang dibina.

Sebanyak 8 kapal selam kelas akhirnya boleh dibawa ke dalam perkhidmatan. 5 daripada mereka, bermula dengan Knyaz Vladimir, akan menampilkan versi dinaik taraf dengan ketara reka bentuk Borey itu. Mereka boleh membawa 20 daripada pepejal dorong Bulava ICBM, berbanding dengan 16 untuk versi asal.

Kapal selam Borey - kelas adalah 170 meter panjang, boleh menyelam sehingga 450 meter dan bergerak pada kelajuan sehingga 29 knot (54 kilometer sejam) apabila tenggelam. Selain pelancar peluru berpandu balistik kapal selam dilengkapi dengan tiub torpedo 533 -milimeter dan membawa RPK -2 Viyuga sistem peluru berpandu anti-kapal selam.

Setiap kapal mempunyai anak-anak kapal daripada 107 kelasi dan pegawai, dan dileng-kapi dengan ruang menyelamat terapung untuk memindahkan semua kakitangan dalam kecemasan.

Russia’s Second next-gen Nuclear sub to Enter Service

On Monday, the Russian Navy’s second Borey-class nuclear-powered submarine, the Aleksandr Nevsky, will enter service. The sub is part of a next-generation class that will be the backbone of Russia’s sea-based nuclear deterrent for decades to come.

The ceremony marking the submarine’s entry into service was initially scheduled for Dec. 21, but was postponed by two days. Defense Minister Sergey Shoigu is expected to be the highest-ranking government official present at a navy shipyard in the northern city of Severodvinsk, for the ceremony of the Aleksandr Nevsky raising her new flag.

The submarine had been undergoing sea trials since October 2010 and completed them in September. It was also involved in test-firing Bulava intercontinental ballistic missiles, the designated nuclear weapon for all Borey-class subs.

Aleksandr Nevsky is the first series-built submarine of the class. Its predecessor, the first-in-class sub Yury Dolgoruky, has been part of the Navy since January.

Two additional Borey-class submarines are currently in the making, with Vladimir Monomakh undergoing sea trials and expected to enter service next year and Knyaz Vladimir currently being built.

As many as eight submarines of the class may eventually be brought into service. Five of them, starting with the Knyaz Vladimir, will feature a significantly upgraded version of the Borey design. They can carry 20 of the solid-propellant Bulava ICBMs, as opposed to 16 for the original version.

The Borey-class subs are 170 meters long, can dive up to 450 meters and travel at speeds of up to 29 knots (54 kilometers per hour) when submerged. In addition to the ballistic missile launchers the subs are equipped with 533-millimeter torpedo tubes and carry RPK-2 Viyuga anti-submarine missile systems.

Each vessel has a crew of 107 sailors and officers, and are fitted with a floating rescue chamber to evacuate all personnel in an emergency.

Su -34 pejuang pengebom pas UJIAN pra-penempatan . . .

Sukhoi/Su-34 (think IN pictures @1WORLDCommunity)

Alifhafisin - Angkatan Udara Rusia telah selesai ujian Sukhoi Su-34 , sumber-sumber ten-tera berkata. Pesawat itu dilaporkan akan diluluskan untuk yang digunakan oleh len-gan ketenteraan dan akan menjadi tulang belakang kepada armada pengebom barisan hada-pan Rusia.

Pemerintah Angkatan Udara Kolonel Ketua Aleksandr Zelin telah menandatangani cadan-gan yang memberikan lampu hijau untuk pengeluaran besar-besaran kapal udara itu, sumber itu memberitahu agensi berita Interfax. Beliau menambah bahawa perintah kera-jaan untuk penempatan daripada Su-34S dijangka tahun depan.

Terdahulu, Ketua Zelin berkata Angkatan Udara merancang untuk membeli sejumlah 120 Su- 34S, yang akan dibentuk menjadi lima skuadron dengan 24 pesawat yang digunakan dalam setiap satu. Pesawat itu yang akan dihasilkan oleh cawangan Novosibirsk bagi Sukhoi Corporation.

Sukhoi Su -34 adalah 4 + generasi 2 tempat duduk pejuang -pengebom setanding dalam peranan dan spesifikasi kepada McDonnell Douglas F- 15E Strike Eagle. Ia mempunyai 12 buah dan boleh membawa sehingga 8 tan beban. Ia mempunyai pelbagai 1,100 kilometer dan kelajuan tertinggi 1,900 kilometer sejam. Kenderaan ini boleh melibatkan permukaan dan sasaran udara terima kasih kepada serba boleh persenjataan itu. Ia juga telah maju radar dan pengesanan peralatan.

Su-34 fighter-bomber passes pre-deployment tests

Russian Air Forces have finished tests of the Sukhoi Su-34, military sources say. The aircraft will reportedly be approved for use by the military arm and will become the backbone of the Russian frontline bomber fleet.

Commander of the Air Forces Colonel General Aleksandr Zelin has already signed the recommendation which gives the green light for mass production of the aircraft, the source told Interfax news agency. He added that a government order for deployment of the Su-34s is expected next year.

Earlier, General Zelin said the Air Forces planned to buy a total of 120 Su-34s, which will be formed into five squadrons with 24 aircraft deployed in each one. The aircraft are to be produced by the Novosibirsk branch of the Sukhoi Corporation.

The Sukhoi Su-34 is a 4+ generation two-seater fighter-bomber comparable in its role and specifications to the McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle. It has 12 pods and can carry up to eight tons of load. It has a range of 1,100 kilometers and top speed of 1,900 kph. The vehicle can engage surface and aerial targets thanks to its armament versatility. It also has advanced radar and tracking equipment.

Rusia menyelam kapal Selam terbesar di DUNIA !


Alifhafisin - Tentera laut Rusia menafikan khabar angin bahawa ia menyingkirkan kapal selam yang paling kuat, kelas Typhoon.

Direka untuk menjalankan kepala peledak nuklear yang besar, kapal selam kelas Typhoon adalah yang terbesar di DUNIA. Saiz besar ianya, walaupun, dilaporkan menjadi sebab utama mengapa negara ini memutuskan untuk Nyahtauliahan veteran dalam air.

Saluran, media massa melaporkan, tidak hidup sehingga perjanjian START baru, yang telah ditandatangani oleh Rusia dan Amerika Syarikat pada musim bunga tahun 2010. Perjanjian lama ditunggu-tunggu dengan ketara terhad senjata strategik di setiap negara kepada 1,550 peledak nuklear.

Taufan sedang diketepikan kapal selam Borei kelas yang dibina untuk roket Bulava. Yang Boreis adalah lebih murah dan lebih kecil, yang membuat ianya dalam air kurang mudah dilihat.

Pada masa ini terdapat 3 buah kapal selam kelas Typhoon beroperasi, dan semua ia akan dibongkar.

Walaupun pembongkaran akan kos Rusia berjuta-juta Rubles, pegawai-pegawai tentera berkata pembinaan semula boleh menjadi lebih mahal.

“Kapal selam boleh dimodenkan, tetapi setiap projek adalah unik,” Andrey Frolov, dari Pusat Analisis Strategi dan Teknologi , memberitahu RT.” Dalam kes Typhoon, ini adalah tidak boleh dilaksanakan. Jika ia akan bertukar menjadi pembawa kargo, maka perlu ada pelanggan yang bersedia untuk membelinya. Dan kita bercakap sekurang-kurangnya setengah bilion dolar. Selain itu, syarikat pengeluaran tidak akan kehilangan di sini, kerana ia akan mendapat banyak wang untuk [pembongkaran] kontrak.”

Pakar limbungan kapal tempatan, bagaimanapun, berkata bahawa saluran boleh berubah menjadi kapal tangki pengangkutan gas di bawah air atau pembawa maritim sepanjang tahun.

“Kami bersedia untuk membangunkan beberapa pilihan lain untuk permohonan mereka. Kapal-kapal boleh mengangkut gas cecair, minyak atau kargo bagi pelabuhan Artik di bawah ais laut Artik. Jenis ini pembinaan semula tidak semestinya sangat mahal,” pembuat kapal memberitahu akhbar Izvestia itu.

RUSSIA to Sink WORLD’s largest Submarines

The Russian navy denied the rumors that it is getting rid of its most powerful submarines, the Typhoon class.

Designed to carry big nuclear warheads, the Typhoon-class submarines are the largest in the world. Their immense size, though, was reported to be the main reason why the country decided to decommission the underwater veterans.

The vessels, mass media reported, did not live up to the new START treaty, which was signed by the Russia and the US in the spring of 2010. The long-awaited treaty considerably limited the strategic arsenals of each country to 1,550 nuclear warheads.

The Typhoons are being pushed aside by the Borei-class submarines built for the Bulava rockets. The Boreis are cheaper and smaller, which makes them less conspicuous under-water.

Currently there are three Typhoon-class submarines in operation, and all of them will be dismantled.

Although the dismantling will cost Russia millions of rubles, military officials say reconstruction could be even more expensive.

“Submarines can be modernized, but each project is unique,” Andrey Frolov, from the Center for Analysis of Strategies and Technologies, told RT. “In the case of the Typhoon, this is hardly feasible. If it's going to be turned into a cargo carrier, then there needs to be a customer ready to buy it. And we're talking at least half a billion dollars. Moreover, the production company won't lose here, as it will get a lot of money for the [dismantling] contract.”

Local shipyard specialists, however, say that the vessels could be transformed into underwater gas transportation tankers or year-round maritime carriers.

“We are willing to develop some other options for their application. The vessels could transport liquefied gas, oil or cargo for Arctic ports under Arctic sea ice. This type of reconstruction need not be very expensive,” shipbuilders told the Izvestia newspaper.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...